Как работи услугата?

Всичко започва, когато потребителя добави нов файл към библиотеката. Библиотеката го "обработва" и след кратък период от време (в зависимост от размера на файла), потребителят получава извлечение с най-често срещаните думи, фрази, имена и цифри, включени в текста. Също така, системата  ви помага в категоризацията на документа, като предлага списък на темите, с които той най-вероятно е свързан.

Не губете надежда, когато получите дълъг лист с резултати, след търсене в Google - просто добавете документите и страниците от списъка във вашата персонална библиотека и открийте в резюме за какво става въпрос в тях, преди да започнете да ги четете подробно.

Какво се извлича от текста?

Фрази, започващи с главна буква - това могат да бъдат имена на хора, имена на фирми, страни, градове, организации;

Препратки - всички линкове (URLs) и email адреси, намерени в документа

Контекстуално важни думи - това са най-често срещаните специфични думи в текста.

Контекстуално важните фрази (SIPS) - по подобие на важните думи, това са фрази, включващи съществителни имена, които са статистически значими за текущия документ и не толкова значими за останалата част от вашите документи. Те ще ви дадат същността, която е толкова важна, когато трябва да се обработи голямо количество информация, за да се намери нещо по-специално.

Как да използвате извлечената информация?

Организиране на лично съдържание. Цифровата библиотека поддържа списък на предварително зададени теми. Въз основа на извлечената информация, системата "автоматично" предлага теми, към които обработвания документ най-вероятно принадлежи.

Изграждане на собствен каталог. Извлечените думи и фрази носят смисъла на текста. Можете да ги използвате като ключови думи, за да изградите своя личен каталог, различен от този, който се предлага по подразбиране. Той е достъпен от началната страница, след вход в библиотеката и може да се редактира в страницата с личния ви профил.

Намирането на подобни документи. С помощта на "важните думи " и "важните фрази", системата е в състояние да намери подобни документи в личната ви библиотека. Те са достъпни в карето "подобни документи", намиращо се в детайлната страница на документа.

"Умно" пълнотекстово търсене. Всеки извлечен текст е свързан с търсачката! Можете да кликнете на фраза или важна дума и ще получите списък на всички документи, които я съдържат. Резултатите от търсенето са подредени по значимост и е показана онази част от текста на документа, която включва търсения низ, като самия той е показан с плътен шрифт.