Резюме на проекта

i-Librarian v1.1 е уеб-базирана услуга, която позволява на потребителите не само да съхраняват, организират и публикуват своите лични докумени и електронни книги, но също така да търсят и намират подобни документи в рамките на услугата на английски и български език, както и лесно да получат най-съществените текстове от големи колекции непознати документи или от резултатите на търсене в Интернет. През следващите две години тази пилотна версия ще бъде разширена и ще поддържа немски, гръцки, полски и румънски езици . Окончателният вариант ще бъде готов на 1 март 2012 г..

Тази услуга е част от ATLAS - проект, финансиран от Европейската комисия в рамките на ICT PSP - програма за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Нейната основна цел е да улесни развитието и управлението на многоезично уеб съдържание, по-специално създаването и поддръжката на многоезични уеб сайтове.

Signs
Signs

Добре дошли във вашата виртуална библиотека!

Интелигентен начин да разглеждате, категоризирате и анализирате вашите електронни книги и документи на Английски, Български, Хърватски, Немски, Гръцки и Румънски езици. Вашата персонална цифрова библиотека складира, обобщава и каталогизира вашите книги, доклади, документи, статии, лирика, субтитри и др, така че нищо да не се губи или забравя!

Получаване на информацията

Библиотеката автоматично създава резюме на всеки документ, включващо цялата съответстваща информация за него - характерни думи и фрази, фрази с главна буква, връзки в Интернет, подобни документи, резюме на база извадки от текста. Използвайки тези данни вие можете да създадете ваши собствени ключови думи за всеки документ, с които да категоризирате вашата колекция съгласно вашите персонални предпочитания.

Автоматична категоризация

За разлика от повечето от остнаналите цифрови библиотеки, i-Librarian предлага начин за автоматична категоризация на вашите документи и книги. След като бъдат добавени, библиотеката ги каталогизира автоматично по предварително дефинирани категории, Също така на потребителя се предлагат допълнителни категории, уместни за този документ, като по този начин времето, отделено за категоризация се свежда до минимум. 

Пълнотекстово търсене

След като даден документ е обработен, той се индексира от софтуера за пълнотекстово търсене, базиран на Lucene. Използвайки проста форма за търсене, подобна на тази в Google, вие можете бързо да намерите търсените думи и фрази във вашите документи. Резултатите от търсенето предлагат до 3 извадки от документа, където се среща текст, съответстващ най-добре на търсения низ.

Търсене по подобие

Вашата цифрова бибилиотека ще ви помогне да намерите подобни публикации във вашето, както и в цялото останало съдържание на поддържаните езици. Подобието се изчислява на база на извадки по същество от текста на документите.

Регистрирайте се и влезте сега, оценете предлаганата услуга и помогнете за нейното усъвършенстване.