Бележки за версията

v0.4, 12 Aug 2011

Последната версия на I-Librarian подобрява и разширява следните функционалности:

 • подобрено извличане на фрази (по-бързо, с по-високо качество) и представяне (по-информативно);
 • повече средства за качване на документи и изображения (локален файл, от URL адрес, директно въвеждане на текст);
 • по-бързо изчертаване на страниците, поради асинхронно зареждане на блокчетата;
 • поддръжка за повече файлови формати (FB2, CHM, Моби, ППБ, DjVu, EPUB, осветена, mht, DOCX);

Освен това са въведени нови полезни функции:

 • поддръжка за български език;
 • възможност за повторно изпращане на документ за обработка;
 • филтри, които правят елементите от списък по-удобни и информативни.

v0.1, 28 Февруари 2011

В текущата версия на i-Librarian са достъпни следните функционалности:

 • Създаване и публикуване на разнородно многоезично съдържание
 • Автоматизирана обработка на текстово съдържание на Английски език
 • Многоезично пълнотекстово търсене и търсене по подобие
 • Автоматична анотация на важни думи, фрази и имена от текста
 • Подобрена навигация в съдържанието, базирана на текстови анотации