Jak to działa?

Wszystko zaczyna się od przesłania nowego dokumentu do biblioteki. System "odczytuje" go, przetwarza i po krótkim czasie (w zależności od rozmiaru pliku) wyświetla stronę z opisem zawierającą listę najczęstszych wyrazów, fraz i jednostek nazewniczych z tekstu. System pomaga również w kategoryzacji pliku przez zaproponowanie listy tematów, z którymi jest najprawdopodobniej związany.

W ten sposób można poznać tematykę tekstu i ocenić jego przydatność przed przeczytaniem całej treści.

Jakie własności dokumentu są ekstrahowane automatycznie?

nazwy własne - osób, firm, państw, miast, organizacji;

odnośniki - adresy WWW i e-mailowe znalezione w dokumencie.

ważne słowa - słowa występujące w tekście najczęściej i zwykle przybliżające treść dokumentu.

ważne frazy - określenia statystycznie istotne w kontekście bieżącego dokumentu, a nieistotne dla pozostałych zasobów biblioteki i w ten sposób oddające znaczenie dokumentu.

Jak korzystać z podawanych informacji?

Organizowanie własnych treści. Biblioteka umożliwia stworzenie własnej klasyfikacji tematów, którą system wykorzysta przy podawaniu propozycji kategoryzacji dokumentów.
 
Budowa własnego katalogu. Ważne słowa i zwroty oddają istotę tekstu. Można ich używać do budowy własnego katalogu dokumentów.
 
Wyszukiwanie dokumentów podobnych. Używając listy ważnych słów i fraz system może odszukać w bibliotece dokumenty podobne.
 
Inteligentne wyszukiwanie pełnotekstowe. Ważne słowa i zwroty są jednocześnie linkami uruchamiającymi wyszukiwarkę. Ich kliknięcie spowoduje wyświetlenie listy dokumentów uporządkowanej wg trafności, z podświetloną zlokalizowaną frazą wyszukiwaną.