За услугата

i-Librarian е тематичен уеб сайт (онлайн услуга), която стимулира потребителите да се регистрират и да получат лично работно пространство, където могат да съхраняват, споделят и публикуват информацията за различни видове документи и електронни книги, като те да бъдат автоматично категоризирани в съответните предметни категории, обобщени и анотирани с важни думи, фрази и имена. Освен това,  в рамките на услугата е достъпна колекция от книги на английски език от "Проект Гутенберг" .

Реализацията на i-Librarian се извършва с i-Publisher, неразделна част от платформата ATLAS, предоставяща на интуитивен уеб-базиран point-and-click графичен потребителски интерфейс за изграждане на уеб сайтове.

Цялата работа се извършва в рамките на АТЛАС - проект, финансиран от Европейската комисия по рамкова програма за конкурентност и иновации (CIP), част от Програмата за подкрепа на политиките в областта на информационните и комуникационните технологии (ICT PSP). Неговата основна цел е да улесни създаването и управлението на многоезично уеб съдържание, по-специално за създаване, версии и поддръжка на многоезични уеб сайтове.

 

Signs
Signs