Поддръжка

Ако имате въпроси по работата на системата или искате да споделите за установени проблеми и грешки, за сега ви молим да се свържете с нас на адрес support@i-librarian.eu.

Скоро ще предоставим достъп на потребителите до нашата система за грешки и проблеми (bug-tracking), където ще можете да докладвате за установни грешки и проблеми по работата на софтуера, както и да изпратите предложения за подобрения и промени.