Σχετικά με την υπηρεσία

i-Librarian είναι ένα θεματικό web site (online υπηρεσία), το οποίο ενθαρρύνει τους επισκέπτες να εγγραφούν και να αποκτήσουν ένα προσωπικό χώρο εργασίας, όπου μπορούν να αποθηκεύουν, να μοιράζονται και να δημοσιεύουν διάφορα είδη εγγράφων και να τα κατηγοριοποιούν αυτόματα σε κατάλληλες κατηγορίες, να λαμβάνουν περιλήψεις, και σχολιασμούς σχετικά με σημαντικές λέξεις, φράσεις και ονόματα. Επιπλέον, μια συλλογή βιβλίων στα αγγλικά από το Project Gutenberg έχει μεταγλωττιστεί έτσι ώστε να διατεθούν εντός της υπηρεσίας.

Η εφαρμογή του i-Librarian δημιουργήθηκε με βάση τον i-Publisher, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πλατφόρμας ATLAS, παρέχοντας μια διαισθητική web-based point-and-click γραφική διεπαφή χρήστη για τη δημιουργία ιστοσελίδας. Όλες οι εργασίες διεξάγονται στο πλαίσιο του ATLAS, ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του CIP ICT Policy Support Programme. Ο κύριος σκοπός του είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη διαχείριση πολυγλωσσικού περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό, ιδίως την συγγραφή, έκδοση και συντήρηση πολυγλωσσικών ιστοσελίδων.

Signs
Signs