Czym jest i-Librarian?

i-Librarian to tematyczna strona internetowa oferująca użytkownikom możliwość publikacji różnych rodzajów dokumentów i skorzystania z funkcji automatycznego przyporządkowywania tekstów do odpowiednich kategorii przedmiotowych, tworzenia streszczeń oraz ekstrakcji najważniejszych wyrażeń i nazw własnych. W ramach usługi w celach demonstracyjnych dostępna jest także kolekcja anglojęzycznych książek z Projektu Gutenberg.

Witryna i-Librarian powstała przy użyciu platformy i-Publisher umożliwiającej tworzenie stron internetowych metodą graficzną. Jej rozwój był możliwy dzięki projektowi ATLAS współfinansowanemu przez Komisję Europejską w ramach Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Głównym celem projektu jest udostępnianie wielojęzycznej treści w sieci, jak również zarządzanie nią, tj. przede wszystkim przygotowanie do prezentacji, praca z różnymi wersjami treści oraz prowadzenie wielojęzycznych stron językowych.

Signs
Signs