Πληροφορίες υποστήριξης

Προς το παρόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@i-librarian.eu.

Σύντομα θα ανοίξει το σύστημα bugtracking μας για τη δημόσια χρήση, όπου θα μπορείτε να τοποθετήσετε τις αιτήσεις αλλαγής σας και αναφορές σφαλμάτων.