Informacje techniczne

W sprawach technicznych prosimy o kontakt pod adresem: support@i-librarian.eu.

Automatyczny system rejestracji błędów i uwag zostanie udostępniony już wkrótce.