Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γενικοί Όροι

Με το να γίνετε μέλος του i-Librarian.eu συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους αυτής της σελίδας. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν θα πρέπει να κατεβάσετε ή να τυπώσετε οποιοδήποτε υλικό από αυτό το site, και να μην γίνετε μέλος του i-Librarian.eu. Όλο το υλικό για το i-Librarian.eu αποθηκεύονται στην προσωπική βιβλιοθήκη σας είναι κατοχυρωμένα και ανήκουν σε εσάς (συμπεριλαμβανομένων downloadable και εκτυπώσιμο υλικό, καθώς και όλων των γραπτών και το περιεχόμενο της εικόνας). Όλο το υλικό και το περιεχόμενο που έχετε κατεβάσει, εκτύπωση ή αντιγραφή από το i-Librarian.eu ως μέλος έχει την άδεια να σας (ο χρήστης) από το i-Librarian.eu, αλλά δεν μεταβιβάζει τον τίτλο (ιδιοκτησία).

Προστασία προσωπικών δεδομένων

To i-Librarian.eu δεν θα μοιραστe;i ούτε θα πουλήσει κάποια από τις ιδιωτικές πληροφορίες σας με τρίτους. Όλες οι πληροφορίες παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Ως μέλος, συμφωνείτε ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες του προφίλ σας υπό την προϋπόθεση ότι είναι αληθείς και ακριβείς.

Περιεχόμενο

Το i-Librarian.eu δεν εγγυάται με κανένα τρόπο ότι το περιεχόμενο που βρέθηκε σε αυτό το site είναι απαλλαγμένο από λάθη, ελλείψεις, ιούς, ή οποιαδήποτε άλλα επιβλαβή στοιχεία. Το i-Librarian.eu δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που κρατάτε στην ιδιωτική βιβλιοθήκη σας ή οποιουδήποτε περιεχομένου που διατίθεται δημόσια. Το i-Librarian.eu διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει νέο περιεχόμενο και να τροποποιήσει ή να διαγράψει οποιοδήποτε τρέχον περιεχόμενο από το site και τις υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.